الواتور

الواتور سیستمی است که به صورت آسانسور عمل میکند و با این تفاوت که قطعات بتنی تولید شده
(انواع جدول، انواع بلوک، انواع فلاورباکس و انواع سنگفرش) را به صورت طبقات منفصل به حالت عمودی تا ۲۰ دقیقه ردیف بندی می کند.

الواتورها میتوانند مواد را تا ارتفاع بالای ۵۰ مترمنتقل کنند و تا ظرفیت ۴۵۰متر مکعب برساعت می‌توانند مواد را حمل نمایند

حساسیت ویژه الواتورها در بارگذاری بیش ازحدمجاز آنهاست که نتایج مضری به بار می‌آورد.
یکی ازنقاط ضعف آنها این است که بارگذاری باید به روش یکنواخت در آنها صورت گیرد

الواتورها یا همان بالابرهای کاسه ای در حقیقت همگی انتقال دهنده هایی هستند که دارای باندکششی هستند و
برای محل به صورت عمودی یا شیبدار به کار میروند و مواد مختلفی از جمله
مواد پودری دانه ای ، کلوخه ، سنگ خورد شده ، مواد شیمیایی و غذایی و … بکار برده میشوند

مکانیزم این سیستم بسیار ساده میباشد
در اصل از به هم پیوستن کاسه ها ( قاشقک ها ) به یک زنجیر و یا تسمه تشکیل شده است.

در پاشنه انها(محفظه پایین الواتور) باکت ها پر شده و در راس الواتور (بالای الواتور) مواد تخلیه میشوند.
تخلیه مواد در انتهای الواتور میتواند بر اثر نیرو گریز از مرکز و یا نیروی گرانش انجام پذیرد.

انواع الواتورها

اصولا باکت الواتور از نظر ساختار به دو دسته تقسیم میشوند:

زنجیری و تسمه ایی

همچنین از نظر عملکرد به دو دسته تقسیم میشوند:

الواتور گریز از مرکز:

این نوع سیستم مناسب برای انتقال مواد با دانه های ریز و پودری میباشد تعداد باکت ها در این سیستم میتواند کم تر و با فاصله های بیشتری باشد.
سرعت چرخش درام جهت حرکت تسمه و یا زنجیر در این سیستم نسبتا بالا است و تخلیه کاسه ها در بالای الواتورها با نیروی گریز از مرکز صورت میگیرد

الواتور تخلیه پیوسته:

در این سیستم فواصل نصب باکت ها بر روی تسمه ناچیز است و تعداد کاسه بیشتری را شامل میشود.
سرعت چرخش پولی (درام) کم میباشد و تخلیه پس از چرخش کاسه ها و به کمک نیروی گرانش صورت انجام میشود
مواد پس از چرخش کاسه ها با برخورد به کاسه زیرین به سمت خروجی الواتور هدایت میشود.

پروژه های مرتبط