بازسازی دای
عملیات بازسازی طی چهار مرحله صورت میگیرد: ۱-کف تراشی داخل دایها با حداقل ممکن جهت ایجاد سطح صاف ۲-بالانس دایها  ۳- خزینه کاری حداکثری تمامی سوراخهای دایها از داخل جهت بالا بردن خورندگی مواد. ۴- باز نمودن سوراخهای دایها جهت احیای کامل
عموما میبایست دای نو و یا دای تازه بازسازی شده را با رولرهای نو استارت زد

قبل از بازسازی
یکی دیگر از علتهایی که پلت نمیتواند دان تولید کند این است که: ۱- سطح داخلی دای ناهموار شده ، رولر کاملا روی سطح دای نمی نشیند  ۲- خزینه سوراخهای دایها از بین رفته است و یا سوراخ های آن پهن شده است. ۳- مواد در سوراخهای دای خشک شده و مانع از خروج خوراک پلت شده میگردد.

 

 

 

 

 

 

بعد از بازسازی
زمانیکه سوراخ دایها به اندازی کافی خزینه یا محفظه پرس نداشته باشد خوراک براحتی به درون سوراخهای دایها نمیرود و عمل پلت به خوبی صورت نمیگیرد. معمولا در طی عمر مفید ، دایها بایستی سه مرتبه بازسازی گردد در غیر اینصورت از تمام توانایی دایها جهت پلت استفاده نمیشود و فشار مضاعف در طی تولید به دایها وارد شده و باعث خوردگی سریعتر دای میشود (بعنوان مثال اگر دایها در حالت استاندارد توانایی تولید ۴۰٫۰۰۰ تن پلت را داشته باشد، در صورت عدم بازسازی بموقع، نهایتا قبل از رسیدن تولید به حدود ۳۰٫۰۰۰ تن کارایی خود را از دست میدهد.

بسیاری از پروژه های اخیر