• بالابر صنعتی خط تولید خوراک دام طیور آبزیان
  • امکان ساخت در اندازه های متفاوت بنا به شرایط خط تولید
  • دارای دریچه بازدید
  • برش  و سوراخکاری کاملا لیزری
  • همراه با تسمه و قاشقک فلزی
بسیاری از پروژه های اخیر