توری آسیاب

توری پانچ طبق سفارش مشتری با متغیرهای زیر قابل ارائه میباشد.
سوراخ توری ، ضخامت ، معمولی و پر تراکم ، برش خورده و نورد گردیده
توری با تراکم بالا باعث میشود تناژ آسیاب بیشتر شود وکارایی دستگاه را بالاببرد.
زمانیکه مواد شکسته میشود اگر تراکم توری زیاد باشد مواد فورا بیرون آمده وداخل آسیاب نمیماند.

پروژه های مرتبط