دای استیل
دایهای استیل خارجی

در انواع ابعاد و تیپها: … , ۶۰۰ , ۵۸۰ , ۵۰۸ , ۴۲۰ , ۳۵۰ , ۲۵۰   و غیره
مشخصات دایها: خارجی ، آلیاژ استیل و امکان سفارش با هر ضخامت درخواستی
به جهت مقاومت بیشتر دارای کروم بالایی میباشد (CR13 )
جهت پلت بهتر، سوراخهای دای پالیش مناسب شده اند
دارای گارانتی و ضمانت تعویض در طی عمر مفید خود میباشند

پروژه های مرتبط