دو راهی پنوماتیک 

امکان لوله گذاری و یا ایجاد اتصالات شیلنگی را به صورت وابسته بهم ایجاد میکند.
این اتصال به صورت گسترده در دستگاه های اتصالات شیلنگی پنوماتیک
و همچنین لوله کشی های مخصوص گازها در کارخانه‌جات استفاده میشود.

در قسمت پایینی آن یک دریچه ورود و خروج  تعبیه شده است تا بتوانید به راحتی آن را به خطوط انتقال هوا متصل کنید.

دو راهی پنوماتیک فقط برای استفاده در دستگاه های اتوماتیک صنعتی کاربرد دارد

تماس با ما

بسیاری از پروژه های اخیر