بلبرینگ

جهت سهولت و اطمینان تهیه مشتریان ، بلبرینگهای ژاپنی اصل جهت تمامی یونیتهای پرس پلت … , ۶۰۰ , ۵۸۰ , ۵۰۸ , ۴۲۰ , ۳۵۰ , ۲۵۰   و غیره ارائه میگردد.

بسیاری از پروژه های اخیر