سه راهی پنوماتیک

ساخت سه راهی با قطرها و زوایای مختلف طبق سفارش مشتری دارای:
امکان تغییر خروجی با جک پنوماتیک
کلاف اضافه جهت نصب در کارخانه
آب بندی کامل دهانه چرخشی سه راهی
رنگ کوره ای سه راهی

پروژه های مرتبط