شفت لنگ یونیت
شفت لنگ یونیت رولر با آنالیز مناسب ( مقاومت بالا در برابر تنش پیچی)، و جهت حداقل ساییدگی  و کارکرد با عمر بالا ساخته میشود

پروژه های مرتبط