میکسر افقی پدل

– سیستم تخلیه مواد پنوماتیک در کمتر از ۵ ثانیه
– دارای سیستم تخلیه هوای درون
– قابلیت نصب سیستم کنترل هوشمند
– دارای سیستم اسپری انواع مایعات

بسیاری از پروژه های اخیر