رینگ دای

آنالیز: فولاد کربن بالا با حداقل سایش
در زمان نصب به وضعیت سایش کلاف دای و لبه رینگ دای توجه نمایید. فاصله بین کلاف دای و دیواره رینگ دای باید بین ۲ تا ۴ میلیمتر باشد. اگر پس از مدتی بدلیل سایش، این فاصله از بین برود، بدلیل کاملا محکم نشدن دای روی رینگ دای، رینگ دای قادر به نگهداشتن دای نخواهد بود ، در دورهای بالا باعث شکستن دای از محل پیچها ، لرزش دای و ضربه زدن به بلبرینگ شفت اصلی ، نامتعادل خورده شدن سطح داخلی دای و غیره میگردد. لذا در این شرایط تعویض این قسمت ضروری است.

پروژه های مرتبط