پوسته رولیک

در انواع ابعاد و تیپها: … , ۶۰۰ , ۵۸۰ , ۵۰۸ , ۴۲۰ , ۳۵۰ , ۲۵۰   و غیره
در انواع: ۱- شیاری ته باز  ۲-شیاری ته بسته ۳-ماتریسی
آنالیز: فولاد MO40 توپر که دارای مقاومت بالا و قابلیت سخت کاری مناسب میباشد
سخت کاری:  بالای ۵۵ راکول و تنش زدایی شده
دارای ۳۰ تا ۴۰ در صد عمر بیشتر نسبت به نمونه های خارجی

پروژه های مرتبط