کمربند دای

آنالیز: فولاد کربن بالا با حداقل سایش
فاصله بین کلاف دای و دیواره کمربند دای باید بین ۲ تا ۴ میلیمتر باشد. اگر پس از مدتی بدلیل سایش، این فاصله از بین برود، بدلیل کاملا محکم نشدن دای روی کمربند دای، کمربند دای قادر به نگهداشتن دای نخواهد بود و خار روی شفت اصلی به جای خار روی دای ضربه وارد نموده و باعث ایجاد ترک از محل خار در عرض دای میگردد . همچنین باعث خرابیهای دیگر از جمله لرزش دای و نامتعادل خورده شدن سطح داخلی دای و غیره میگردد. لذا در این شرایط تعویض این قسمت ضروری است.

پروژه های مرتبط